SANT SALVADOR (6 d’agost)

Porteu un nom (portes)
que és el millor:
Jesucrist ens salvava,
i us dieu «Salvador». (i tu et dius) Continua llegint