VI. La cistella enflocada

(Tonada de: Sant Josep era fuster
i un cap de biga serrava,
amb el seu fadrí Joanet
que també l’hi ajudava.
Tum-taina, tu-tu-ru mà,
Tum-taina, tu-tu-ru-maina!)

I
La Quaresma va passar,
i la Pasqua és arribada…
Ja hem deixat el bacallà,
la tristesa i l’arengada… Continua llegint