FELICITACIÓ D’UN ESCOLÀ

Al meu estimat senyor Rector . . . . . .
(O bé): Al Rvnd. Mossèn . . . . .  pel seu Sant.

Del vostre Ministeri
minúscul ajudant,
m’aneu signant la via
que al cel m’ha de portar.
La Missa; la Doctrina;
el prec; el ben obrar…
tot m’ha arrelat a l’ànima
i mai no en fugirà! Continua llegint

AL SENYOR RECTOR

(Pel Sant; en una festa parroquial; en un homenatge; en un acte catequístic )
(la poden dir els noiets: Escoles, Aspirants d’A. C., etc)

Estimat senyor Rector;
(1) els minyons que, amb alegria,
venim a la Rectoria
com esbart refilador, Continua llegint