BREUS INDICACIONS PER A L’ÚS DEL LLIBRET

CARÀCTER DE L’APLEC
El caràcter d’aquest llibret ja es desprèn del títol que duu, del seu títol i de la seva finalitat. Un aplec de felicitacions recitacions i d’enhorabones, no ha d’ésser precisament una arqueta de secretíssima poesia-per bé que l’aspiració seria que fos de bona poesia- sinó un pregoner, un missatger cordial de sentiments i de bon seny, que els interpreti tot el possible en llur sentit més viu, acostumat i general, i pugui fer un senzill però concret servei a tot aquell que ho desitgi. Una expressió d’educació cristiana, de polidesa ètnica: per tant, en sentit digne, de caràcter popular. Que el seu contingut pugui esdevenir veu sincera del poble: folklore. Continua llegint