MISSA NOVA

A Mossèn …… en la seva Missa Nova

Jesús us cridà, – com a l’Evangeli,
quan éreu infant – puríssim anyell,
i vós, conquerit – per la veu divina,
anàreu amb Ell. Continua llegint