PRESENTACIONS

Nota: La primera edició de Pomell de Caramelles incorporava una Presentació sense signatura especificada (I). La segona edició del mateix llibret, la que inclou les partitures de les corresponents caramelles, incorpora dues Presentacions signades (II i III).

PRESENTACIÓ (I)
Oferim al públic un ramet de CARAMELLES, amb la lletra adaptada a la música de les més populars cançons catalanes. Hi ha a disposició dels caramellaires -és ben cert-un bon aplec de caramelles inspirades, obra de bons poetes i de bons compositors. Però ben sovint, els cantaires de la Pasqua Florida, sigui per tenir poc temps, per manca de directors tècnics en la música, pel gust de les tonades populars… Continua llegint