BODES D’OR SACERDOTALS

A Mossèn . . . . . . pel seus cinquanta anys de Sacerdoci

Cinquanta anys amb Jesús, ja és una gesta!
I entreu en la vellesa resplendent,
celebrant, Ell i vós, aquesta festa,
amb l’eucarístic Sol del Sagrament. Continua llegint