EN LA BENEDICCIÓ D’UNA CAMPANA

El Sant Patró ja branda una campana: (1)
la veu del Cel que al Cel ens guiarà;
llengua de bronze divinal i humana
que mai no enganya i sempre parla clar. Continua llegint

BENEDICCIÓ D’UNA CAMPANA

Campana devota i noble,
veu de Déu, bronze fidel
que despertes tot el poble
perquè guaiti cap al Cel; Continua llegint