SANTA TERESA (15 d’octubre)

A.  .  .  .  .  .  . (Nom i dedicatòria)

Flama d’amor i Llum de Saviesa
us posa al seny i al cor enfervorit
l’amada de Jesús, Santa Teresa,
que escriu tan bé i amb inspirant delit. Continua llegint