III. De la nostra terra

(Tonada de: Un pobre pagès tenia una filla… )
I
Una veu del cel,
tota escotorida,
ens ha dit que avui
és Pasqua Florida.

Tra-la-ra-la-la-là,
la Pasqua ja arriba;
tra-la-ra-la-la-là,
anem-la a cantar! Continua llegint