Miquel Bosch i Jover. Poeta d’ahir, d’avui i de sempre – Índex

  • Edita: Ajuntament de Balenyà, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona (1994)
  • Portada: Stefano Puddu
  • Autor del recull: Mn. Ramon Vidal i Pietx

Nota de l’autor: Per a l’edició d’aquest recull de poesia de Miquel Bosch i Jover hem cregut oportú de mantenir-nos tan fidels al text original com ens ha estat possible, entre moltes altres raons, per no trencar el ritme i la rima dels versos. El lector podrà advertir que hi ha alguns modismes, barbarismes, neologismes, pleonasmes, elisions i aspectes lèxics que actualment hauríem de desbancar, però que, en el moment en què van ser escrits aquests poemes (alguns d’ells quan la reforma fabriana encara s’havia de fer o, d’altres, en uns moments en què aquesta encara tenia poca incidència entre la població catalana), eren ben habituals entre els escriptors. Així mateix, hem mantingut el criteri de majúscules i minúscules de l’autor, criteri ja regulat en l’actualitat i que és partidari de l’economia en l’ús de les majúscules, i hem normativitzat gràficament la conjunció copulativa i, així com les terminacions dels infinitius.