Pomell de Caramelles – Índex

Miquel Bosch i Jover Josep Mª Massana, Prev. Pomell de Caramelles – Fascicles I i II (1952 i 1958)

    Portades dels Fascicles I (esq.) i II (dr.) del Pomell de Caramelles. Els respectius continguts son similars amb la diferència que el Fascicle II incorpora les partitures del cant.
  • Edita: Editorial Sala – Vich (sic)

PRESENTACIONS

Nota: La primera edició de Pomell de Caramelles incorporava una Presentació sense signatura especificada (I). La segona edició del mateix llibret, la que inclou les partitures de les corresponents caramelles, incorpora dues Presentacions signades (II i III).

PRESENTACIÓ (I)
Oferim al públic un ramet de CARAMELLES, amb la lletra adaptada a la música de les més populars cançons catalanes. Hi ha a disposició dels caramellaires -és ben cert-un bon aplec de caramelles inspirades, obra de bons poetes i de bons compositors. Però ben sovint, els cantaires de la Pasqua Florida, sigui per tenir poc temps, per manca de directors tècnics en la música, pel gust de les tonades populars… Continua llegint

I. Esbart d’ocells

(Música d’«ELS TRES TAMBORS»)

I
Jesús ressuscità;
La Pasqua és arribada,
i aquest esbart d’ocells
emprenen la volada.

Ram-ram-pataplam:
emprenen la volada. Continua llegint

II. Flors i violes i romaní

(Tonada de «QUE LI DONAREM LA PASTORETA?»)

I
Vibren per l’espai notes d’alegria
perquè et Redemptor ha ressuscitat…
Plens de joventut, emprenem la via
per plans i muntanyes i per la Ciutat. Continua llegint

III. De la nostra terra

(Tonada de: Un pobre pagès tenia una filla… )
I
Una veu del cel,
tota escotorida,
ens ha dit que avui
és Pasqua Florida.

Tra-la-ra-la-la-là,
la Pasqua ja arriba;
tra-la-ra-la-la-là,
anem-la a cantar! Continua llegint

V. Joventut

(Tonada: D’una gata i en Belitre
jo us diré lo que ha passat !…)

I
Despertem totes les coses
dels nostres volguts verals
amb campanes d’Al·leluia
i amb cançons primaverals. Continua llegint

VI. La cistella enflocada

(Tonada de: Sant Josep era fuster
i un cap de biga serrava,
amb el seu fadrí Joanet
que també l’hi ajudava.
Tum-taina, tu-tu-ru mà,
Tum-taina, tu-tu-ru-maina!)

I
La Quaresma va passar,
i la Pasqua és arribada…
Ja hem deixat el bacallà,
la tristesa i l’arengada… Continua llegint

VII. Les millors toies

(Tonada de:: Jo soc filla d’un forner,
filla de moll bona casa …
M’han deixat anar a sarau,
sarau de la patacada.
Ole-ià!
Ole, ole, ole, quin pimpollo
que n’hi ha!).

I
Tot el món és ple de goig
i retorna a nova vida,
car Jesús vencé la Mort
i ha tornat Pasqua Florida.

Ole-ià!
Ole, ole, ole, quina festa
per cantar! Continua llegint

VIII. Flama d’ideal (Vals)

(Tonada del vals: Hombre cruel,-me juraste amor:
se marchitó-la promesa y la flor …
Hoy, que la flor-marchita esta,
de aquel amor-no hay recuerdo ni hay ná.

Escucha, prenda mia:-La flor de aquel jardín,
por más que esté marchita,-la quiero para mi…)

I
Pasqua ha arribat… -Tot et món és claror,
cants i repics-pel Diví Redemptor.
Plens de delit-i refilets,
sortim pel món-com un vol d’ocellets. Continua llegint

IX. Pasqua Florida

(Música de la sardana «LA MARE CANTORA»)

La Pasqua ja ha arribat!
La terra es jardí de flors, de llum…
Amor, amor immens!
Amor de Crist… Suau perfum… Continua llegint