AL SENYOR RECTOR

(Pel Sant; en una festa parroquial; en un homenatge; en un acte catequístic )
(la poden dir els noiets: Escoles, Aspirants d’A. C., etc)

Estimat senyor Rector;
(1) els minyons que, amb alegria,
venim a la Rectoria
com esbart refilador, Continua llegint