L’ALBUM DEL COR (per a donzelles)

A. . . . . . .

La paraula és massa pobra
per donà un esclat brillant
a les pagines de àlbum
que els ulls doctes llegiran.

Ai, adéu, lletres i versos!
Tens per àlbum la Bondat:
un cor d’àngel en la terra,
sempre obert de bat a bat.

Miquel Bosch i Jover