BENEDICCIÓ D’UNA CASA NOVA (o d’un pis, d’una estança…)

EN LA FESTA DE BENEDICCIÓ D’AQUESTA LLAR

Aquesta casa novella i forta
és niu de palles en temporal (1)
si no li donen la fortalesa
que ve de Dalt. (1) Continua llegint