FELICITACIÓ D’UN ESCOLÀ

Al meu estimat senyor Rector . . . . . .
(O bé): Al Rvnd. Mossèn . . . . .  pel seu Sant.

Del vostre Ministeri
minúscul ajudant,
m’aneu signant la via
que al cel m’ha de portar.
La Missa; la Doctrina;
el prec; el ben obrar…
tot m’ha arrelat a l’ànima
i mai no en fugirà! Continua llegint