I. SALUTACIÓ

A I’Excm. i Rvdm. Sr. Bisbe . . . . . . . en la seva arribada

Dels niuets d’aquests verals
som moixons plens de fretura
que a l’Escola anem cercant
la becada de cultura. Continua llegint