II. LA CONFIRMACIÓ

Si petits ara ens heu vist,
tindrem santa fortalesa,
puix serem soldats de Crist
per lluitar plens de fermesa. Continua llegint