LA VEU DE LA INNOCENCIA

Al nostre venerable Prelat . . . . . . en la seva Visita Pastoral

Els nostres cors bateguen d’alegria
per l’arribada del Pastor fidel:
pel Bon Missatge que Nostramo envia
petjant la terra pel Camí del Cel. Continua llegint