MARE DE DÉU DE LA MERCÈ (24 de setembre)

Tots els captius d’aquest món
tenim l’Alliberadora:
Ella ens fa d’esclaus, senyors,
car Ella és Reina i Senyora. Continua llegint