OFRENA VIRGINAL

(Pel Mes de Maria, etc. – Una nena)

Rebeu, Mareta, flors en poncella;
blancors de verge, clarors d’estrella… Continua llegint