OFRENA

A la gentil . . . . . . . . . en presentar-li el ram del casament.

El teu fadrí major, núvia estimada,
ve a presentar-te el ram del casament.
Símbol d’amor, penyora immaculada,
floreixi, amb ell, la vida benaurada
per sé, amb l’espòs, feliç eternament.

Miquel Bosch i Jover