PREGARIA A LA MARE DE DÉU

(Per dir en una festa de la Verge Maria en un acte o vetllada; en una prometença o visita a un Santuari.)

(Dècima)
Oh dolça Verge Maria:
pels mèrits de Jesucrist,
damunt d’aquest món tan trist
feu ploure santa alegria. Continua llegint