PRIMAVERA (Per a donzelles)

A. . . . . .
Formosor, bondat,… Donzella:
aquest Àlbum guardarà
un florir de Primavera
pels records del teu Demà.

Si entremig del seu fullatge
culls els fruits de la Virtut,
serà eterna l’alegria
de la teva joventut.

Miquel Bosch i Jover