SANT AGUSTÍ (28 d’agost)

Gegant ardit en el saber diví
i en la via terrena
és el vostre Patró Sant Agustí: (1)
una existència plena -. Continua llegint