SANT ANTONI DE PÀDUA (13 de juny)

Poderós intercessor
és Sant Antoní de Pàdua
Porta als braços el Senyor;
Déu-Infant que l’amanyaga. Continua llegint