SANT GABRIEL (24 de març)

El teu Patró va anuncià a Maria
que seria, amb Blancor, Mare de Déu…
Pogués jo anunciar-te amb alegria,
avui que el teu Sant és el bell dia,
pel gran exemple seu. Continua llegint