SANT SEBASTIÀ (20 de gener)

Per cada segeta que el Patró feria
llançada pel Mal,
jo us duc flors i perles; jo us porto una ofrena
d’afecte lleial. Continua llegint