Clam Franciscà

          l. Elegia

Tot era Amor: concepte de la vida
i llei del món que el mena al Bé suprem.
Oh, la joia del viure, enfervorida
per l’aire de Betlem! Continua llegint