El Missioner

Lema: Estampa de l’Apostolat Missional

Talment Jesús, passa, i fa Via,
brusent d’Amor, sembrant el Bé…
És l’altre Crist que Déu volia;
és l’home sant: el Missioner! Continua llegint