Balmes, fill de Maria

Lema: El secret del geni: la puresa i l’esperit marià

         I. Les dues mares

En aquell Vic dels avis, us teixia,
devotament, un jardiner petit,
tres Corones de Roses cada dia, (1)
mil garlandes de somnis dia i nit. Continua llegint