Carta al meu senyor mestre de l’escola nacional dels Hostalets de Balenyà – Josep M. Mas i Bigas

Benvolgut i admirat Sr. mestre,

Han passat quasi 42 anys d’ençà que vaig deixar d’acudir a les seves classes. l avui se’m presenta l’oportunitat d’escriure-li aquesta carta, que li arribarà per la via de la transferència espiritual, més enllà de l’espai i del temps, en la perduració de l’energia que ens vivifica a l’altra banda del riu de l’existència terrenal. Continua llegint