La Fàbrica

Lema: Dels «poemes vitals»

Entre alegrois o malediccions,
indiferència, rialles perquè sí
-o bé, en silenci, quatre parenostres-,
volten politxes i engravacions…
Amb un afany divers que té diverses mostres
lliura el teler la peça i el llavi les cançons. Continua llegint