LA IMMACULADA CONCEPCIÓ (8 de desembre)

(A una Concepció)
Immaculada -excelsa meravella-,
per Mare del seu Fill, Déu la volgué:
més blanca que la neu; Lliri i Estrella …
Fou concebuda així, i així visqué. Continua llegint