BENEDICCIÓ D’UNA CAMPANA

Campana devota i noble,
veu de Déu, bronze fidel
que despertes tot el poble
perquè guaiti cap al Cel; Continua llegint