Miquel Bosch i Jover, mestre de minyons i poeta – Pere Permanyer i Bach

Possiblement sigui aquesta definició la millor i més autèntica per a arribar a entendre la personalitat del nostre homenatjat.

Mestre de minyons, no sols per la seva llarga vida de magisteri, en la qual es forjaren diverses generacions d’alumnes, sinó que encara més perquè ell ens va ensenyar Continua llegint