Santa Maria de Ripoll

Lema: Joiell romànic; bressol de la Pàtria;
               palau de la Mare de Déu

Havem passat per sota aquesta Arcada
i hem vist el món, el temps, l’eternitat… (1)
i ens ha colpit la síntesi sagrada
que el rossinyol de Déu ens ha cantat. Continua llegint