Pomell de Caramelles – Índex

Miquel Bosch i Jover Josep Mª Massana, Prev. Pomell de Caramelles – Fascicles I i II (1952 i 1958)

    Portades dels Fascicles I (esq.) i II (dr.) del Pomell de Caramelles. Els respectius continguts son similars amb la diferència que el Fascicle II incorpora les partitures del cant.
  • Edita: Editorial Sala – Vich (sic)